-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12882)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12307)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8949)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2474)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1566)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(988)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(867)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26542 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اولاً بفرماييد اختيارات والي مسلمانان يا يك مرع ديني كه مي تواند حكم اقتصادث ثانويه صادر كند يا فتواي اعرام را بر اساس قوانين اسلام، صادر كنند منافاتي با اختيارات وزارتخانه ها يا مجلس يا دادگاه ها كه مي توانند آن وظايف را انجام دهند ندارد؟ آيا اختيار فتوا در تمام مسايل كه به يك فقيه داده شده منافاتي با احترام به كارشناسان و مردم ندارد؟

در انديشه و تفكر شيعي احكام حكومتي ولي فقيه و فتواي يك مرجع ديني حجت بوده و با قوانين سياسي و اقتصادي جامعه منافات ندارد، زيرا احكام حكومتي ولي فقيه نوعي قانون بوده و بايد رعايت گردد. از سوي ديگر احكام حكومتي فقيه بر اساس رعايت مصالح عمومي و با بهره گيري از كارشناسي و بر اساس رايزني با مشاوران اقتصادي و سياسي و ... شكل مي گيرد؛ به عبارت ديگر: فقيه قبل از آن كه حكم صادر كند نخست با كارشناسان و مشاوران خويش تبادل نظر نموده، سپس حكم صادر م كند.

همين طور مرجع تقليد در مسايل مهم سياسي و اقتصادي، نخست موضوع شناسي نموده آن گاه حكم صادر مي كند. اصولاً صدور حكم از سوي كارشناسي به نام مجتهد صادر مي گردد كه تعارض ها و تضادها را به حداقل رسانده است.

در نظام جهوري اسلامي ايران كه بر اساس ولايت فقيه اداره مي شود، نهادها و مجلس بر اساس قوانين مصوبه انجام وظيفه نموده و در تمام جزئياتِ فعاليت هاي آنان فقيه دخالت نمي كند، بلكه همه قواي سه گانه ابزار و بازوان وليّ فقيه بوده و هر كدام مكمّل يكديگر است و هر كدام وظايف خود را كه در قانون اساسي آمده اند انجام مي دهد. اصولاث احكام حكومتي در موارد خاص صادر شده و با قوانين نهادها تضاد ندارد.

در صورت تعارض بين احكام حكومتي وليّ فقيه و نهادهاي ديگر، احكام حكومتي مقدّم بوده و رعايت آن واجب است.

البته همان طور كه اشاره شد احكام حكومتي ولي فقيه كارشناسانه بوده و تمام جوانب صدور حكم مد نظر قرار مي گيرد.

آيا مي شود بر خلاف تقدير الهي عمل كرد، مثلاً ابن ملجممطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.